Sponzoring sportovců a reklama ve sportu

Zajišťujeme komplexní sportovní a manažerský servis pro profesionální a amatérské sportovce. Jsme specialisté na sportovní marketing, management a sponzoring. Jsme tým, který ví co dělá a rádi budeme spolupracovat i s Vámi.

Jednou z mnoha našich aktivit je vyhledávání partnerů a sponzorů mezi významnými obchodními společnostmi v České republice i v zahraničí. Vybrané obchodní společnosti spojujeme se sportovci z mnoha sportovních disciplín a zprostředkováváme jim finanční i materiální podporu a mediální publicitu.

Z pohledu získávání sponzorů a budování sportovní kariéry u zastupovaných sportovců, nabízíme specializované služby a produkty určené ke zviditelnění a propagaci sportovní činnosti daného sportovce, k vyhledání, oslovení a uzavřen spolupráce se sponzory, k řízení komunikace s fanoušky a k budování vztahů s veřejností a médii.

Na co se můžete těšit? Prozkoumejte naše služby:

Vyhledání sponzorů – výběr oboru podnikání a vyhledání vhodných sponzorů, kteří se nejlépe slučují s činností sportovce.

Sepsání žádosti a oslovení sponzorů – sepsání oficiální žádosti o sportovní sponzoring, sepsání průvodního dopisu, vytvoření titulního listu nabídky a adresné oslovení vytipovaných sponzorů.

Prezentace a jednání se sponzorem – vytvoření prezentace sloužící pro představení sportovce sponzorům a započetí osobního jednání se sponzorem (důležité pro představení záměru jednání se sponzorem).

Projektová dokumentace a uzavření partnerství se sponzorem – vytvoření obsáhlé projektové dokumentace pro jednání se sponzory (tvorba rozpočtu, krátkodobých a dlouhodobých plánů, procesů spolupráce se sponzorem, nabídka protiplnění, návrh financování, struktura partnerů, partnerské balíčky, atd.). Kompletní management spolupráce a zajištění komunikace se sponzorem. Vytvoření hodnotící dokumentace po každé sponzorské akci.

Manažerský servis – celoroční služby a servis specialistů na sportovní sponzoring, marketing a management. Konzultace nad rámec sponzorské spolupráce. Návrhy, realizace a řízení doplňkových sponzorských projektů pro další zisk sponzoringu. Komunikace s cílovou skupinou sponzora a vyvolání obchodní komunikace na míru danému sportovci a sponzorovi. Udržování aktuálních informací v profilu sportovce (výsledky, články, reporty, atd.).

Nepostradatelnou součástí manažerského servisu je odborný dohled nad spoluprací mezi sportovcem a sponzorem. Aktivace a uzavření partnerství se sponzorem na další sezónu je samozřejmostí, které předchází budování a udržování dobrých vztahů se sponzory. Pro sportovce i sponzory nabízíme poradenství v oblastní sportovního sponzoringu, marketingu a mnoho dalších specializovaných služeb.

Proč využívat manažerské služby a profesionální podporu specialistů?

Sponzoring je obchod a je potřeba se sponzory jednat řečí, na kterou jsou z každodenního obchodního prostředí zvyklí. Udržovat se sponzorem blízký vztah je základní součástí úspěšného partnerství. Sponzoring je mnohem více než jen propagování loga sponzora na dané akci. Sponzoring je systém přesně naplánovaných procesů a dílčích kroků pro jednotlivé subjekty, kterých se daná sponzorská aktivita týká. Sponzoring je systém činností realizovaných daleko před sponzorovanou akcí, v rámci sponzorované akce a po sponzorované akci.

Pakliže má být sportovec úspěšný a má se zaměřovat na své sportovní aktivity, není možné, aby se sportovec rozptyloval aktivitami, které mají sponzorovi přinést očekávaný marketingový a především obchodní cíl. Pokud sportovec nebude dosahovat pravidelných sportovních úspěchů, nebude růst, nebude vidět a nebude po sportovní, marketingové a obchodní stránce zajímavý, nezíská sponzora.

Czech Sport Guru Vám pomůže zviditelnit se, oslovit ty správné sponzory a dlouhodobě udržet taková partnerství se sponzory, která budou dávat smysl pro úspěšný rozvoj sportovní kariéry!

Vše ale musí nějak začít a to u zviditelnění Vaší sportovní činnosti. K tomu slouží unikátní online prezentace – profil sportovce.

Proč využívat profil sportovce?

Profil sportovce je přehledným prezentačním nástrojem určený ke zviditelnění aktivit sportovce před fanoušky, partnery a potenciálními sponzory. Prostřednictvím profilu sportovce může sportovec i sportovní tým informovat veřejnost mnoha sděleními. Profil sportovce obsahuje:

 • Bio a souhrnné informace o daném sportovci
 • Výsledky a ocenění
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Články o sportovci publikované v médiích
 • Vlastní články, reporty, blog
 • Kalendář akcí a událostí
 • Dotační systém a platební bránu pro získávání finančních příspěvků od fanoušků a veřejnosti, včetně motivačního systému k platbám
 • Uzamčenou sekci pro partnery obsahující podrobné plány (krátkodobé, dlouhodobé, specifikace, důvody žádosti o sponzoring, atd), položkový rozpočet, souhrnný rozpočet, znázornění finančního rozložení investice sportovce i sponzora na danou sezónu prostřednictvím grafů, procentuální podíl investice partnerů a platební bránu pro okamžitý příspěvek od potenciálních i stávajících sponzorů a fanoušků
 • Vlastní bonusový systém a přehledy finančních pohybů na účtu
 • Objednávkové systémy doplňkových modulů a rozšíření profilu sportovce
 • Propagační nástroje a mnoho dalšíhoInvestujte do sebe, do své propagace a zviditelnění před sponzory.

 

Veškeré informace z profilu sportovce využívají sportovní manažeři a agenti k jednání se sponzory. Mediální a komunikační agentury si z profilů sportovců vybírají vhodné kandidáty, které obsazují do svých kampaní a mediálních plánů. Vybraní sportovci se tak mohou stát součástí atraktivních projektů po celém světe, mohou si zahrát v reklamě, v seriálu i ve filmu. Sportovci se mohou podílet na vývoji speciálních produktů a služeb, které mohou dále testovat a stát se jejich ambasadory.

Pakliže o Vás budou sponzoři vědět a budou velmi dobře znát Vaše aktivity, pak bude cesta k domluvení osobního jednání se sponzorem velmi snadná. Díky správné propagaci můžete zaujmou důležité osoby, které Vám mohou zcela zásadně pomoci v dynamickém rozvoji Vaší sportovní kariéry.

Kontaktujte nás a začněte budovat svou sportovní kariéru ještě dnes!

Formulář

vyplňte, prosím, všechna pole


MOHLO BY
VÁS ZAJÍMAT

Návod na sponzoring

Sportovci

Dagmar Gajdošová

Cyklistika

Tomáš Žoglik

Fitness

Viktorie Charvátová

Aerobic

Videa

Human Bowling

Jak při bowlingu doslova převálcovat kámoše

Krabicové šílenství

Hlavně ať jsou prázdné...

Děda hraje fotbal

Těšte se na důchod, tak to všem ukážete