9. CHYBA VYTRVALCŮ: SPORTOVNÍ VÝŽIVA ENERVIT JAKO POMOCNÍK, KTERÝ PODPORUJE NAŠE ZDRAVÍ

21. 1. 2015

Na některých seminářích a diskusních fórech jsem představován jako zástupce firmy, která se zabývá zdravou výživou. Zřejmě v duchu novodobého trendu, že vše, co je zdravá výživa, je IN, se pak posluchači diví, že se sám dobrovolně distancuji od zařazení sportovní výživy do tzv. zdravé výživy. ENERVIT totiž chápu jako VÝŽIVU PRO ZDRAVÍ, a ne jen jako zdravou výživu. Výživa pro zdraví je, jak si ukážeme dále, mnohem více.

Jak lze charakterizovat zdravou výživu

Do zdravé výživy zahrnují odborníci takové potraviny, které jsou co nejblíže k přírodě, tedy na co si lidský organizmus po dlouhá tisíciletí evolučního vývoje zvykl jako na zdroj látek potřebných pro přežití. Zde bývá první problém v definici a pochopení zdravé výživy, protože mnozí lidé do zdravé výživy nezahrnují např. maso ani vejce. Přitom právě třeba maso a vejce jsou potraviny, které jsou s vývojem člověka spjaty od úplného počátku kořenů „homo“ (nejen homo sapiens), tedy mnohem dříve, než zemědělské plodiny nebo mléčné produkty. A přitom mnohdy můžeme vidět, že vejce u některých lidí do „zdravé výživy“ nezahrnují, ale vesele pojídají müssli tyčinku, protože ta jim do té jejich definice „zdravé výživy“ sedí více. Přitom přímo müssli tyčinka nikde neroste…

Jsou pralidé opravdu naším vzorem, podle něhož se máme řídit?

Jak jsme uvedli výše, z pohledu odborníků patří do tzv. zdravé výživy to, co je evolučně spojeno s vývojem člověka a co sloužilo po dlouhá tisíciletí jako zdroj živin potřebných pro vývoj a přežití. Pro novodobou tvorbu jídelníčku je toto velmi oblíbené kritérium, na kterém je založeno mnoho novodobých stylů stravování (paleo dieta, nízkosacharidová dieta, krevní typy a typologie atd.).

Ale to je jen pravá strana rovnice, která v sobě odráží výživové skutečnosti předchozích tisíciletí. Tedy jakýsi obraz jídelníčků našich prapředků. Ale zcela zde chybí zamyšlení nad levou stranou rovnice, tedy jakýsi předpoklad, který pak vyústil v to, co lidé jedli, na co se přizpůsobovali a co je nám dnes předkládáno jako zaručeně zdravé výživové směry. Pro technicky zaměřené čtenáře: platilo-li někdy v minulosti, že z A vyplývá B, pak zpětně (třeba i za několik tisíc let), mají-li být závěry uvedené v B co platné, musí vycházet z A.

Pojďme se tedy blíže podívat na ono A, tedy na levou stranu rovnice, která je odrazem života našich prapředků. V dnešní době si troufáme specifikovat jídelníček našich prapředků a podle něho pak celkem logicky předpokládáme, že stejný jídelníček bude i nám fungovat k plnému zdraví. Tento předpoklad vychází z toho, že to, na co je lidský trávicí systém adaptován a z čeho tím pádem umí „vytěžit“ maximum živin, nám bude stejně efektivně sloužit i v moderní době.

Z pohledu pouze na pravou stranu rovnice je to tedy opravdu logické a dává to smysl (byť nevíme přesně, co lidé skutečně jedli, jak často, v jakém množství a poměru atd., ale to nyní ponechme stranou našich úvah).

Má-li na nás fungovat jídelníček pralidí, musíme i žít jako pralidé

Jak jsme si však uvedli, jestliže z A vyplývá B a má-li B být pro nás přínosné, pak musí platit A. Což je styl života. Nejsem odborník na styl života našich prapředků, ale troufám si s velkou pravděpodobností tvrdit, že lidská evoluce se až v posledních desetiletích setkala s vymoženostmi techniky typu televize, počítače, automobily, elektřina, plyn, telefony, automatizace, roboti atd. Tedy něčeho, co v nás na jedné straně velmi výrazně vyvolává zvýšený STRES a tlak na to stihnout toho co nejvíce, i za cenu výrazné únavy a poklesu vitality a pohody. Na druhé straně způsobují tyto vymoženosti i nepřetržité prohlubování LENOSTI. Je to něco, čím se radikálně lišíme od našich prapředků, protože jejich (zřejmě) jediným stresovým faktorem bylo zajistit obživu. A tak za ní běhali, pak si ji začali pěstovat, ale postupným zjednodušováním člověk leniví (což je samozřejmě princip evoluce, takže proti tomu žádné výhrady, prostě to tak je). A tato lenivost se prohlubuje generace od generace, a to už několik tisíc let.

Z pohledu evoluce žijeme ve sportovně anomální době

A k tomu všemu výše uvedenému si přidejte SPORT. Snad nikdy v dějinách nebyl lidský organizmus vystaven tak výraznému sportování. Byť se uvádí, že lovci běhali za zvěří, určitě to ale nebyl běh dvakrát denně nebo i třeba jen 4-5x týdně, určitě to nebyl souvislý běh a už vůbec to nebyl běh na úrovni ANP nebo „na čas“ proti jinému členovi tlupy. To si troufám tvrdit téměř s jistotou, protože cílem běhání nebylo se totálně vyšťavit, ale ulovit zvěř, tzn. na konci přerušovaného nesouvislého poklusu po oběti ještě hodit oštěpem a fyzicky ji udolat. Kolik účastníků maratonských, půlmaratonských nebo i jen městských běhů by bylo ještě schopných v cíli hodit oštěpem takovou silou, že tím zabijí velké zvíře?

ENERVIT je více než zdravá výživa, je to VÝŽIVA PRO ZDRAVÍ

Prostě se od našich prapředků v mnohém lišíme (vyšší stres, větší společenský tlak, vznik SPORTOVÁNÍ, prohlubování lenivosti atd. atd.). A proto se domnívám a dokazují to i mnohé praktické zkušenosti, že jídelníček moderního člověka by neměl být „zdravý“ z pohledu našich prapředků, ale měl by to být jídelníček „pro zdraví“ z pohledu novodobých tlaků na lidský organizmus.

ENERVIT rozhodně nemůžeme zařadit mezi zdravou výživu v tom pojetí, jak jsme si ji definovali výše, tedy že to je potravina, která stála u zrodu člověka rodu homo. Neexistuje bohužel jediný důkaz ani archeologický nález, že by naši prapředci pili iontový nápoj G sport nebo povýkonovou regenerační R2. Ale nám by mělo jít především o to, jak jídelníček pomáhá s vitalitou a zdravým dnešním generacím. A z tohoto pohledu ENERVIT určitě můžeme zařadit mezi VÝŽIVU PRO ZDRAVÍ, protože pomáhá minimalizovat negativní vlivy moderní doby na lidský organizmus:

  • pomáhá snižovat stres (psychický i traumatický, povýkonový)
  • proti vysoce koncentrované a energeticky náročné činnosti pomůže stejně intenzivní a koncentrovanou silou v doplnění živin, včetně energie (to funguje nejen u sportovců, ale i manažerů a fyzicky náročných povolání)
  • pomáhá s rychlejším obnovením tzv. homeostázy, tedy stálého (přirozeného) vnitřního prostředí organizmu
  • v některých případech pomáhá dokonce lépe než „zdravá výživa“ s optimálním hormonálním nastavením organizmu a přirozenou hormonální rovnováhou (zde mám na mysli především Enervit PRE sport, Enervit G sport a Enervit R2 sport)
  • pomáhá zvyšovat příjem těch živin, které jsou pro organizmus životně důležité (bílkoviny), ale v běžném jídelníčku jejich zastoupení klesá

 

STRATEGIE PRO ZDRAVÍ

SPORT je určitě součást strategie pro zdraví, kam zařazujeme i sportovní výživu jako výživu pro zdraví. Sport lidskému organizmu pomáhá v boji s psychickým stresem, jde přímo proti trendům prohlubující se lenivosti, aktivuje svalová vlákna, zlepšuje funkci kardiovaskulárního systému a celkově tak přispívá k vyšší vitalitě. Takže sport do našeho života rozhodně patří a je nezbytný, a to i přesto, že s sebou nese určité (krátkodobé) neduhy. Tyto neduhy jsou přímo úměrné intenzitě provozované aktivity a nepřímo úměrné stupni trénovanosti. V obou případech však umíme tyto neduhy potlačit pomocí sportovní výživy a tím naplno vyzdvihnout přínosy sportu a sportování pro novodobé lidské zdraví.

Takže pojďme žít chytře a dodržujme svoji STRATEGII PRO ZDRAVÍ vycházející z moderního stylu života. Do novodobé Strategie pro zdraví patří i pravidelné sportování a využívání přínosů sportovní výživy. Vždyť i my v dnešní době jsme pokračovateli evolučního vývoje. Stejně jako před 5 tisíci lety lidé zareagovali na radikální změnu životního stylu obměnou jídelníčku (nejpozději do této doby se datuje vznik zemědělství a vznik prvních sídel oproti předchozímu kočovnému stylu života), tak i my v dnešní době jsme možná na evoluční křižovatce vyvolané výraznými změnami v životním stylu.

Zdroj: ENERVIT (pro Czech Sport Guru)

Komentáře

Sportovci

Kamil Štěpánek

Běh, skyrunning

Michael Odvárko

Kanoistika

Dance studio

Tanec

Videa

Human Bowling

Jak při bowlingu doslova převálcovat kámoše

Krabicové šílenství

Hlavně ať jsou prázdné...

Děda hraje fotbal

Těšte se na důchod, tak to všem ukážete