PREZENTACE SPORTOVCE 1: Profil sportovce – k čemu slouží a co mi přinese?

8. 12. 2016

Profil sportovce je profesionální online prezentační nástroj sportovce určený pro komunikaci se sponzory a partnery. Profil sportovce plní hned několik funkcí směrem ke stávajícím partnerům, k potenciálním sponzorům, k fanouškům a médiím:

Profil sportovce a potenciální sponzoři – funkce komunikační a vyjednávací

Jakmile sportovci nastane potřeba či požadavek získat sponzora, musí se nejdříve kvalitně zviditelnit. Aby bylo možné sportovce zviditelnit, je nutné shromáždit nejdůležitější informace o sportovci z minulosti i z aktuálního dění. Sportovec musí dát zkrátka o sobě vědět, protože pokud o něm sponzoři nebudou mít povědomí, nebudou přesvědčeni, že jejich investice bude mít návratnost. Budou si myslet, že sportovec nedokáže oslovit definovanou cílovou skupinu, nezvládne komunikovat z fanoušky a kvalitně sponzora propagovat. Pakliže bude sportovec známý, bude kvalitně prezentován a sponzorům se bude neustále zobrazovat před očima, lehce se pak se sponzorem bude moci vyjednávat o případné spolupráci. K vyjednávání spolupráce je však nutné připravit kvalitní dokumentaci pro jednání se sponzory, ve které je podrobně zpracovaný návrh spolupráce, protiplnění za získaný sponzoring včetně mediální propagace sponzora. Nicméně profil sportovce může být využit k vytvoření žádosti o sponzoring, k sestavení předběžné nabídky spolupráce se sponzorem a poskytnutí důležitých informací o činnosti sportovce. Pakliže by vznesl sponzor požadavek o vytvoření oficiální nabídky spolupráce, vytvoření strategického plánu, procesů spolupráce, propracování podrobného návrhu činností sportovce se sponzorem na sponzorském projektu, pak lze dodatečně vytvořit projektovou dokumentaci pro jednání se sponzory.

Sportovec na svém profilu může aktivovat rozšiřující moduly určené k oficiálnímu jednání se sponzory a připravit si nabídku spolupráce na profesionální úrovni. Jednoduchý nástroj tvorby nabídky pomůže sportovci během pár minut vytvořit oficiální žádost o sponzoring, nabídku spolupráce a formu protiplnění za získaný sponzoring. Sponzoři si sami mohou vybrat spolupráci z předdefinovaných partnerských balíčků, nebo si sestaví vlastní balíček, dle svých představ. Potenciální sponzoři s Vámi na základě takto vytvořené nabídky mohou online sjednat spolupráci a zaslat Vám v reálném čase finanční prostředky pro podporu Vaší sportovní činnosti.

Profil sportovce a stávající partneři – funkce sdělovací a marketingová

Stávající partneři vyžadují pravidelnou komunikaci, poskytování informací o Vaší sportovní činnosti, reporting z přípravy a závodů a propagaci své obchodní značky, produktů či služeb. Spolupráce se sponzory a partnery je o budování vztahů, rozvíjení možností vzájemné činnosti a spolupráce na speciálních projektech. Profil sportovce umožňuje sportovci poskytovat sponzorům a stávajícím partnerům informace a pravidelný reporting prostřednictvím efektivního nástroje. Unikátní modul na profilu sportovce lze využívat krom reportingu také jako formu osobního blogu a psaní vlastní článků na jakékoliv téma. Například lze vlastní články pojmout jako návody na tréninkovou přípravu, vhodné nastavení stravy, testy sportovních doplňků a služeb. Funkce sdělovací poskytuje partnerům informace o tom co se chystá, jakých akcí se sportovec zúčastní, v jakých médiích vystoupí, na jakých projektech spolupracuje, co připravuje, co doporučuje a jaké jsou jeho příběhy ze sportu i běžného života. Zároveň sportovec poskytuje sponzorům reporty z přípravy, ze závodů, z realizovaných projektů, atd. Sponzoři získávají důležité informace o sponzorovaném sportovci a na základě těchto zkušeností se mohou rozhodnout o prodloužení spolupráce na další období. Díky poskytovaným článkům roste o sportovci povědomí u dalších potenciálních sponzorů, čímž se vracíme k funkci komunikační a vyjednávací, kde sportovec na základě své aktivní a především kvalitní práce může oslovit další sponzory pro podporu a budování své sportovní kariéry.

Průvodce sponzoringem, návod jak získat sponzora, kde sehnat sponzoring, sponzorství, dar, reklama a marketing, pruvodcesponzoringem.cz, nabídka pro sponzora

Profil sportovce a fanoušci – funkce zájmová a vztahová

Komunikace s fanoušky a budování široké fanouškovské základny je pro sportovce velmi důležité, a to z několika směrů. Fanouškovská základna pomáhá sportovci budovat kariéru vrcholového sportovce, početná fanouškovká základna pomáhá sportovci při komunikaci se sponzory a vyjednávání výše poskytnutého sponzoringu. Pokud je základna fanoušků pestrá a sportovec aktivně komunikuje se svými fanoušky, lze se sponzorem poměrně jednoduše dojednat navýšení sponzoringu, případně rozšíření spolupráce o zajímavé sponzorské projekty, které mohou být zajímavým zdrojem příjmu sportovce i sponzora. Fanoušci pomáhají sportovci šířit povědomí o sportovní činnosti. Pakliže má sportovec stabilní a neustále se rozšiřující základnu fanoušků, může být pro sponzory velmi atraktivní z pohledu marketingu a oslovování cílové skupiny. Stabilní a opravdu silná fanouškovská základna může sportovci pomoci se získáváním sponzoringu a příjmu u externích osob, ale zároveň lze fanoušky využít jako potenciální dárce. K získávání finačních příspěvků o veřejnosti a fanoušků slouží dotační systém s motivačními odměnami pro podporovatele sportovce. Početná fanouškovská základna může být sportovcem oslovena s žádostí o poskytnutí drobné finanční částky v desítkách nebo stovkách korun. V celkovém součtu může být dar pro sportovce velmi značky a to až v desítkách tisíc korun.

Profil sportovce a média – funkce informační a propagační

Vztahy s médii jsou velmi důležité, právě média utváří mediální obraz sportovce, šíří povědomí o aktivitách sportovce, zajišťují PR, budují image a celkově přispívají k rozvoji sportovní kariéry. Média využívají profil sportovce jako zdroj důležitých informací o aktivitách sportovce a poskytují je k vytváření svých článků, reportáží a dalších sdělení, které poskytují široké veřejnosti. Právě z poskytnutých informací z médií se mohou potenciální sponzoři dozvědět o aktivitách sportovce, čím sportovec přechází opět do funkce komunikační a vyjednávací. Zároveň sportovec ve funkci sdělovací a marketingové propaguje své stávající sponzory v různých typech médií.

Co sportovci přinese profil sportovce?

Profil sportovce je opravdu unikátní nástroj, který velmi chytrým a promyšleným způsobem usnadňuje komunikaci se sponzory při získávání sponzoringu. Systém profilů sportovců je sponzorům dobře známý, proto ho hojně využívají při výběru vhodných sportovců určených pro plánování komunikačních a marketingových aktivit svých obchodních společností. Vytvořený profil přinese sportovci partnery a sponzory, kteří se budou společně podílet na financování a rozvoji sportovní kariéry. Při včasném podchycení partnerství může mít sportovní kariéry významný přesah do osobního života sportovce, což sportovci zajistí udržení finančních zdrojů a budování osobní značky, která bude sportovci vydělávat. Profil sportovce zajistí sportovci budování fanouškovské základny, navazování vztahů a komunikaci s fanoušky. Sportovec získá mediální podporu, budování povědomí o svých aktivitách, budování image a mnoho dalšího. Profil sportovce je profesionální prezentační nástroj, který by zkrátka měl mít každý sportovec, který svou sportovní činnost bere vážně.

V dalším článku se zaměříme na vytvoření vlastního profilu sportovce a postupně poradíme, jak správně postupovat při vytváření obsahu na svém profilu sportovce.

Hledám sponzora - kde najít sponzora - jak získat sponzora - jak napsat žádost o sponzoring - vzor žádosti o sponzoring - jak oslovit sponzora - jednání se sponzorem - czechsportguru.cz

CzechSportGuru.cz

Komentáře

Sportovci

Jakub Pekař

Cyklistika, downhill, enduro

Jakub Zrzavý

Kanoistika

Dominik Hlinovský

Silniční závody motocyklů

Videa

Human Bowling

Jak při bowlingu doslova převálcovat kámoše

Krabicové šílenství

Hlavně ať jsou prázdné...

Děda hraje fotbal

Těšte se na důchod, tak to všem ukážete