Pojištění pro sportovce a nejčastější otázky

18. 2. 2014

Fenoménem posledních pár let jsou stále narůstající nabídky různých druhů úrazových pojištění pro sportovce. S tak širokou nabídkou pojistných produktů se ale nabízejí otázky: Jaké pojištění pro sportovce je to pravé? Dokáže toto pojištění opravdu pojistit sportovní činnost, kterou sportovec vykonává? Nejedná se jen o dobře uchopený marketing pro finanční poradce?

Odpověděli jsme na nejčastější otázky, které se týkají tématu „úrazové pojištění pro sportovce“.

1. Kdo dokáže nejlépe sportovcům poradit, jak se pojistit? Mají sportovci svého osobního makléře nebo jim s výběrem úrazového pojištění poradí sportovní lékař, trenér, manažer, či agentura?

U sportovců, o které pečuje sportovní agentura, či osobní manažer, jsou většinou zprostředkovaně zajištěny služby osobního finančního poradce / makléře, který danému sportovci sestaví odpovídající úrazové pojištění. Můžeme tak tvrdit, že tito sportovci získají plnohodnotné a ucelené informace o pojištění, které jim je nabízeno. Totéž ale nemůžeme ovšem tvrdit, pokud osobou, která sportovci radí se sportovním pojištěním je lékař, trenér, atd. Sice mají tyto osoby zájem na podpoře daného sportovce, ale jejich oborem není oblast pojišťovnictví a finančního poradenství, proto nelze spoléhat na to, že bude sportovci doporučeno plnohodnotné pojištění. Sportovci, kteří využívají služeb osobního finančního makléře, případně využívají společností, které se pojistnými produkty zabývají, by měli mít profesionálně navržené pojistné smlouvy, které se vztahují ke krytí sportovní činnosti, kterou vykonávají. V ostatních případech se bohužel většinou jedná o bezhlavý prodej pojistných produktů, které v drtivé většině nejsou navrženy tak, aby maximálně jistili sportovce, při pojistné události.

2. Kde se dozvím informace o úrazovém pojištění pro sportovce? Kdo mi dokáže nejlépe poradit s výběrem vhodného úrazového pojištění? Mám vyhledat služby finančního poradce nebo se mám poradit přímo v pojišťovně? Podle čeho si mám vybrat úrazové pojištění?

Český finanční trh nabízí řadu možností, kde lze získat informace o úrazovém, rizikovém a životním pojištění. Internet nabízí nesčetné množství diskuzí, ve kterých sportovec nalezne tipy od poradců, klientů pojišťoven, které zmiňují své zkušenosti s mnoha typy pojištění a všeobecně potvrzují či vyvracejí tvrzení ostatních diskutujících. Nejrychlejší možnou cestou, jak získat informace o správném pojištění pro konkrétního sportovce, je oslovení poradenské společnosti, finančního poradce, který sportovci předloží nezávislou nabídku a srovnání několika pojištění. Sportovec tak bez jakéhokoliv hledání na internetu získá ucelené informace o nejrůznějších typech pojištění, možných kombinacích a jejich uplatnění. Ovšem není pojištění jako pojištění, nestačí jen najít pojistku, která se zdá být vizuálně obsáhlá různými riziky pojištění. Pojišťovny mají rozdílné pojistné podmínky, které je dobré prostudovat před podpisem konkrétní pojistné smlouvy, případně se poradit se specialistou. Sportovec by se měl jistě zaměřit na prozkoumání, jaké výluky z pojištění daná pojistná smlouva obsahuje, jaká je doba pro vyplacení konkrétního odškodnění za daný úraz, apod. Až na základě porovnání nabídek více pojišťoven, lze vybrat konkrétní nabídku pojištění, s ohledem na využití, nebo kombinaci všech dostupných pojistných rizik v pojistných smlouvách.

3. Je obvyklé, že sportovní týmy (fotbalisté, basketbalisté, hokejisté, apod.) jsou vždy hromadně pojištěni u stejné pojišťovny?

Určitě je to běžné, že sportovní týmy jsou většinou hromadně pojištěny u stejné pojišťovny v rámci skupinového pojištění. Jednotliví sportovci v daném týmu by měli zvážit i variantu pořízení si soukromého úrazového pojištění, které se vztahuje i na pojištění rizik, které se mohou sportovci přihodit mimo sportovní činnost provozovanou v rámci sportovního týmu.
Nad rámec klasického úrazového pojištění lze sportovcům nabídnout pojištění ztráty příjmů profesionálních sportovců. Tento produkt se zabývá náhradou ušlého příjmu v situaci, kdy sportovec nemůže krátkodobě nebo dlouhodobě vykonávat sportovní činnosti v důsledku úrazu. Tento produkt je pak velice zajímavý nejen pro sportovce, kteří si svou sportovní činností vydělávají, ale také pro sportovní kluby, nebo jejich majitele, kterým tento produkt chrání ušlý příjem.

4. Kdo pomáhá sportovcům s likvidací pojistné události?

Likvidaci pojistné události lze řešit několika způsoby. Prvním způsobem je osobní kontaktování pojišťovny, u které má sportovec podepsanou pojistnou smlouvu. Běžně je na webových stránkách pojišťoven sekce „likvidace pojistné události“ nebo „nahlášení škodné události“, ve kterých je podrobný návod, jak postupovat při řešení konkrétní situace. K dispozici jsou formuláře pro nahlášení pojistné události a rady, jak postupovat při žádosti o výplatu odškodného za prodělaný úraz.

Druhou variantou je využití služeb finančního poradce, makléře nebo pojišťovacího agenta, který by v rámci servisu a péče o svého klienta měl zajistit podporu při řešení každého jednotlivého kroku spojených s nahlášením pojistné události.

Třetí variantou je využití služeb společností, které se věnují primárně odškodnění pojistné události.

Čtvrtá varianta nabízí vyhledání společnosti, která obstarává služby pro komplexní podporu a rozvoj sportovců. V rámci společnosti Czech Sport Guru může sportovec využít některé z mnoha služeb podpory své sportovní činnosti. V oblasti zdravotní péče získá sportovec odbornou poradenskou a konzultační činnost vhodnou pro správný výběr pojištění kryjící právě na ten druh sportovní disciplíny, kterou sportovec vykonává. Jinými slovy je pro sportovce pojistná smlouva navržena tak, aby jednotlivá rizika ve smlouvě obsažená, kryla maximálně nejčastější úrazy, vzniklé při vykonávání daného sportu.
V případě úrazu sportovce je připraven okamžitý zdravotnický servis. Sportovci je doporučena partnerská sportovní klinika, kde je zaručeno komplexní vyšetření a prvotřídní péče. Následuje rehabilitace, konzultace se sportovními psychology a mentálními kouči. Jakmile sportovec úraz doléčí, společnost Czech Sport Guru předá partnerské společnosti dořešení pojistné události a následuje likvidace u dané pojišťovny.

5. Musí se pojistné smlouvy každý rok obnovovat?

Záleží na typu smlouvy a na volbě délky trvání pojistné smlouvy, při jejím podpisu. Pojistná smlouva může mít ale délku svého trvání vázanou například na délku trvání profesionální smlouvy sportovce v určitém klubu, či agentuře. V těchto případech může nastat, že se pojistná smlouva obnovuje s ohledem na prodloužení profesionální smlouvy. Běžně je ale pojištění nastaveno na delší období, které převyšuje jeden rok.

6. Když se sportovci účastní zahraničních sportovních událostí, jako jsou například Olympijské hry, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, apod., připojišťují se sportovci ještě k obvyklému úrazovému pojištění na další rizika a na přesnou dobu trvání dané sportovní akce?

V případech, jako jsou Olympijské hry, světové a evropské mistrovství, a jakékoliv další výjezdy sportovců na mezinárodní soutěže a soustředění za hranice ČR, tak se sportovci dále připojišťují. Jedná se o připojištění ve finančním produktu, které se nazývá cestovní pojištění. V rámci tohoto produktu si sportovci připojistí například léčebné výlohy včetně převozu z ciziny do místa trvalého pobytu, pojištění výdajů na záchrannou nebo pátrací akci (vč. vrtulníku), zásah horské služby, pojištění zavazadel, odpovědnosti za škodu, rizikové sporty, stornování poplatků, pojištění právní ochrany, atd. Cestovní pojištění se uzavírá po dobu strávenou v zahraničí.

7. Kolik takové pojištění pro sportovce ročně stojí?

Kvalitní pojištění pro sportovce se pohybuje kolem 60.000 Kč ročně. Horní hranice se pak liší s ohledem na obsah samotného pojištění, a s požadavky sportovce. Jedná se ale o pojištění profesionálních sportovců. U osob, které svou sportovní činnost neprovozují na profesionální úrovni, lze připravit pojištění za mnohem nižší cenu. Je ale důležité si říci, k čemu má pojištění pro sportovce sloužit a co od pojištění očekáváte. Pokud má pojištění plnit svou funkci a ochránit Váš příjem v době, kdy se Vám stane úraz, případně pokrýt výdaje spojené s léčbou po úraze, je vhodné do pojistného produktu zainvestovat vyšší částku. Nechte si sestavit pojištění, které Vám finančně vypomůže v období, kdy to opravdu potřebujete – v období, kdy jste pracovně nezpůsobilý a jste odkázáni na své finanční rezervy, či na finanční výpomoc z cizích zdrojů.

8. Jsem pojištěn od dětství (popř. jsem pojištěn v rámci rodinné pojistky), kryje mě toto pojištění nebo je nutné uzavřít novou pojistku? Kde mohu zjistit, zda je moje aktuální pojištění dostačující? Bude mě to něco stát?

I pojistné smlouvy je nutné občas servisovat, stejně tak jako jiné produkty a věci, které chceme udržovat „v kondici“. Finanční trh se neustále rozvíjí a s tím se mění i ceny, limity a sazby jednotlivých pojištění. Pojistné produkty, které známe z minulosti (5, 10 a více let) už nemůžeme brát za aktuální. Limity, které bývaly v takto starých smlouvách nastaveny, jsou nyní většinou zanedbatelné. Využijte služeb finančních poradců a nechte si připravit nabídku úrazového pojištění, dle aktuálních sazeb. Budete tak moci posoudit, jaké změny nastaly od doby, kdy jste uzavřeli své aktuální pojištění. Služby, kdy finanční poradce zhodnotí stav Vašich pojistných smluv, jsou zcela zdarma.
Aby bylo možné říci, že Vaše aktuální smlouva kryje pojištění sportovní činnosti, je nutné přezkoumání smlouvy odborníkem. Určitě tak učiňte, předtím než se rozhodnete danou pojistnou smlouvu uplatňovat v případech, kdy může nastat úraz při sportu. Pokud by byla smlouva špatně nastavena, může se stát, že Vám pojišťovna nevyplatí žádné finanční odškodnění za vzniklý úraz při sportovní činnosti.

Komentáře

Sportovci

Jaroslav Blažek

Běh, cyklistika, silnicni-cyklistika, triatlon

Dominik Dohnal

Cyklistika

Radek Rýdl

Cyklistika, fitness, freestyle-bmx

Videa

Human Bowling

Jak při bowlingu doslova převálcovat kámoše

Krabicové šílenství

Hlavně ať jsou prázdné...

Děda hraje fotbal

Těšte se na důchod, tak to všem ukážete