JAK NA SPONZORING 7: Prezentace vrcholového sportovce

28. 8. 2016

Úspěšně jsme připravili nabídku pro sponzora, kterou budeme sponzorovi na osobním jednání prezentovat. Nicméně mezi naplánováním nabídky pro sponzora a jednáním se s sponzorem je velká propast, kterou musíme ‚‚přemostit’’, abychom se do osobní přítomnosti sponzora hladce dostali.

V minulém článku ‚‚Příprava nabídky pro sponzora’’ bylo zmíněno, že podrobná nabídka sportovního sponzoringu, která obsahuje veškeré informace o sponzorském projektu je velmi obsáhlý dokument, kterým nesmíme sponzora zahltit. Tento dokument není vhodné sponzorovi posílat formou e-mailové korespondence, nechat sponzora samotného si projekt prostudovat a očekávat, že se sponzor následně ozve. Přestože jsou v projektové dokumentaci určené pro jednání se sponzorem veškeré informace o sponzorském projektu, je nutné sponzorovi projekt osobně představit a prezentovat. Díky osobnímu jednání je možné okamžitě reagovat na otázky sponzora a zkonzultovat jednotlivé body nabídky. Jedině formou poutavého příběhu, provázanosti obchodní značky sponzora se sportovcem a nastínění společných cílů dlouhodobé spolupráce může být zaručeno, že sponzor bude vnímat obsah nabídky a bude se zajímat o případnou spolupráci se sportovcem. Aby však bylo možné představit nabídku sponzorovi, je nutné nejprve sponzora natolik zaujmout, že dojde k domluvení termínu schůzky se sportovcem. Určitý způsob ‚‚přemostění’’, který jsme již nastínili začátkem článku a který napomůže k domluvení schůzky se sponzorem, je kvalitně zpracovaná prezentace sportovce.

Prezentace pro vrcholového sportovce však neslouží k prezentování všech informací o sportovci a už vůbec ne k předložení nabídky spolupráce se sponzorem, jak si někteří sportovci mylně myslí. Prezentace sportovce slouží především jako nástroj k otevření dveří k potencionálnímu sponzorovi, který se po prostudování prezentace rozhodne, zda si do svého diáře zapíše termín osobního setkání se sportovcem či nikoliv. Prezentace sportovce vytváří v očích a mysli sponzora dojmy, asociace a první představy o možné spolupráci se sportovcem. Prezentace talentovaného sportovce je produkt, kterým se sportovec představuje a na základě zpracování prezentace demonstruje, jak případně bude prezentovat a propagovat spolupráci s firmou, kterou žádá o sportovní sponzoring. Sportovci si občas ani neuvědomují, že když posílají prezentaci potenciálnímu sponzorovi, posuzuje se z velké části kvalita zpracování prezentace, její obsah a styl, jakým sportovec firmu osloví v průvodním dopisu, kterým může být i dokument nazvaný ‚‚Žádost o sponzoring’’. Prezentace sportovce proto musí být jedinečná, naprosto výjimečná a emotivní, aby potencionálního sponzora zaujala. Má-li být zaručeně upoutána pozornost budoucího sponzora, musí sportovec maximálně odlišit své prezentační materiály od konkurence – od ostatních sportovců žádajících o sponzoring, kterých je popravdě velmi mnoho. Pokud si sportovec nedá záležet na přípravě a tvorbě prezentačních materiálů, bude oslovení stereotypní, nudné, nezajímavé, všední a proto nebude tento typ žádosti brán vážně. V tomto případě se opravdu nemůžeme bavit o úspěšnosti zaujetí sponzora. Při ‚‚odfláknuté’’ přípravě prezentace sportovce je úspěšnost budoucího jednání se sponzorem takřka mizivá. Když hledáme sponzora, tak jakákoliv i sebemenší aktivita směřující k oslovení sponzora, musí být maximálně promyšlena a dotažena k dokonalosti. Sportovec se vždy musí snažit jednat se sponzorem na co nejvyšší úrovni a tomu musí být uzpůsobeny veškeré prezentační materiály.

Průvodce sponzoringem, návod jak získat sponzora, kde sehnat sponzoring, sponzorství, dar, reklama a marketing, pruvodcesponzoringem.cz, nabídka pro sponzora

Prezentace sportovce by měla být po grafické stránce zpracována originálně, vzhled by měl být netradiční, svěží a cool. Prezentace musí při prvním pohledu zaujmout a vzbudit nadšení. Obsahová část prezentace by měla obsahovat zajímavé fotografie ve vysokém rozlišení doplněné o stručné popisky. Pozornost se musí věnovat také výběru vhodného fontu písma. Texty by zpravidla měly být krátké, lehce čitelné, emotivní a výstižné. Pomocí unikátní prezentace sportovec představí stručně svou činnost, své největší spěchy a ocenění, své přednosti a jedinečnost. Výstižné a jasné informace tak vzbudí pozornost potencionálního sponzora.

Díky tomu, že potencionálního sponzora prezentace zaujme, připraví si tím sportovec prostředí k oficiální schůzce, jejíž předmětem bude již věnování se podrobnějším informacím o sportovci, o konkrétních možnostech spolupráce a také o výši finančního budgetu, který sponzor sportovci formou sportovního sponzoringu přidělí. Podrobný soupis činností sportovce a nabídka partnerství je rozpracována v obsáhlejším dokumentu nazvaném projektová dokumentaci pro jednání se sponzory.

Když jednoduše shrneme výše popsaný text do pár vět, tak prezentace vrcholového sportovce slouží jako ochutnávka, jako šťavnatý předkrm, který nastartuje chuťové buňky sponzora s očekáváním hlavního chodu. S nadsázkou lze také říci, že prezentace sportovce je návnada určená k ulovení sponzorů. Jakmile sponzora chytíte do vámi utkaných sítí (sponzorská strategie), následuje okamžité kontaktování sponzora, domluvení termínu osobního jednání a prezentování sponzorské nabídky. Již na začátku série článků ‚‚Jak na sponzoring’’ jsme zmínili, že celý proces jednání se sponzorem je předem promyšlená strategie a taktika, pomocí které podnikáte jednotlivé dílčí kroky s jasným cílem – ZÍSKAT SPONZORA!

Malý tip: k propagaci sportovce lze využít také online prezentaci nazvanou profil sportovce, který si může každý sportovec vytvořit zcela zdarma během pár minut přímo ZDE. Jakmile bude chtít sportovec najít sponzora, může využít online prezentace a pomocí profilu sportovce oslovit sponzora. Pro sportovce se však nic nemění a platí stejná pravidla postupu jednání se sponzorem s využíváním tištěné i online prezentace. Sportovec musí při řešení jednotlivých otázek typu kde najít sponzora, jak oslovit sponzora a jak jednat se sponzorem postupovat s maximální profesionalitou.

Ovšem někteří sponzoři očekávají se zasláním prezentace také oficiální žádost o sponzoring, aby mohli před případným prvním setkáním se sportovcem vyhodnotit, zda je pro ně potenciální spolupráce zajímavá po stránce ekonomické i marketingové. Jak napsat žádost o sponzoring se dočtete v následujícím článku.

Hledám sponzora - kde najít sponzora - jak získat sponzora - jak napsat žádost o sponzoring - vzor žádosti o sponzoring - jak oslovit sponzora - jednání se sponzorem - czechsportguru.cz

CzechSportGuru.cz

Komentáře

Sportovci

Klára Patáková

Tenis

HC Origins Brno ,z.s.

Hokej

Petra Krejsová

Tenis

Videa

Human Bowling

Jak při bowlingu doslova převálcovat kámoše

Krabicové šílenství

Hlavně ať jsou prázdné...

Děda hraje fotbal

Těšte se na důchod, tak to všem ukážete