JAK NA SPONZORING 6: Příprava nabídky pro sponzora

22. 8. 2016

To nejlepší pro sportovce… Opravdu je nezbytné, aby sportovci vždy uvažovali tímto způsobem? Určitě je v pořádku vytěžit z partnerství se sponzorem maximum, ale my zastáváme myšlenku, že spolupráce mezi sportovcem a sponzorem by měla být již v samém počátku nastavena formou ‚‚win-win’‘, tedy výhodná pro obě strany. Zkuste se vžít do role potenciálního sponzora, osloví Vás profesionální sportovec a zašle Vám žádost o poskytnutí sponzoringu. Vezměme si pro příklad sportovce, který je velmi talentovaný a má předpoklady pro nepřetržitý růst po celou dobu své profesionální sportovní kariéry. Sportovec má řadu sportovních úspěchů a ocenění, zvládá komunikovat s veřejností, s fanoušky i s médii. Přes všechna tato pozitiva může však žádost o sportovní sponzoring ztroskotat na jedné jediné věci, kterou sportovci velmi často opomíjejí ve svých nabídkách uvádět. Sportovec může rozesílat stovky žádostí o sponzoring, může mít vytvořenou sebelepší prezentaci, ale i tak nepřesvědčí potenciálního sponzora o obchodní výhodnosti nabízené spolupráce. A co je tedy tím, proč byste v roli potenciální sponzora zamítli žádost a nabídku spolupráce takto talentovaného a úspěšného sportovce?

Důvodů zamítnutí spolupráce se sportovcem ze strany potenciálního sponzora může být mnoho, ale ve většině případů se jedná právě o to, že sponzor nevidí žádné nadstandardní výhody oproti nabídkám ostatních sportovců. Sponzor neshledává předloženou nabídku výhodnou ani nikterak zajímavou. Jednoduše řečeno, není sponzorovi nabídnuto adekvátní protiplnění, doplňkový servis, ani žádné další služby a výhody vztahující se k případné vzájemné spolupráci. Proto sponzor odmítne investovat své finanční prostředky do daného sportovce.

V článku ‚‚Jak najít sponzora’’ jsme zmínili příklad toho, co hledají sponzoři a co mohu sponzorům nabídnout. Z pohledu sportovce není nikterak složité sepsat žádost o sponzoring a odeslat sponzorovi svou nabídku spolupráce, nicméně sponzor očekává více než jen logo umístěné na webových stránkách sportovce a na jeho dresu.

Úspěšnost sponzoringu závisí mimo jiné na přesvědčení sponzora, že vstup do vzájemné spolupráce se sportovcem bude mít pro sponzora přínos v mnoha oblastech. Nestačí si pouze říct ‚‚chci sponzora’’ a čekat, že jednoduchá nabídka spolupráce a e-mailem odeslaná žádost přesvědčí sponzora o její výhodnosti. Sportovec tak může, jak už bývá zvykem, posílat stovky až tisíce e-mailů s prezentací svých úspěchů a nespočet žádostí o sponzoring, ale sponzor dané e-maily vyhodnotí pouze jako nevyžádanou poštu, kterou mrknutím oka smaže. Konkurence sportovců, kteří zasílají žádosti o sportovní sponzoring je obrovská a je nutné se umět odlišit, být jedinečný, kreativní a nevšední. A co je důležité, je nutné vystupovat jako profesionál a umět sponzorovi předložit nabídku spolupráce, ke které se bude přistupovat jako k obchodní nabídce mezi dvěma obchodními partnery, kterou sponzor bude brát vážně.

Při sestavovaní nabídky pro sponzora je tedy důležité zabývat se i druhou stranou, tedy sponzorem a otázkou, co je nejlepší pro sponzora. Pak může být nabídka sestavena win-win a nabídka má šanci na úspěch – má šanci získat sportovní sponzoring.

Nabídka spolupráce a žádost o sportovní sponzoring by měla být sestavena vždy na míru konkrétnímu sponzorovi. Adresné oslovení sponzorů a nabídka spolupráce přímo pro konkrétní obchodní značku, bohužel nabídky předkládané sponzorům od mnohých sportovců takovouto úpravu postrádají. Také veškeré propagační materiály, prezentace profesionálního sportovce a projektová dokumentace pro jednání se sponzory je nutné vždy upravit tak, aby se nabídka týkala jen daného subjektu, kterého si sportovec vybere jako svého potenciálního partnera / sponzora.

Řada firem na svých webových stránkách v rámci společenské odpovědnosti prezentuje lákavý slogan ‚‚Nabízíme sponzoring’’. Z pozice sportovce, který je navíc ve stádiu ‚‚hledám sponzora’’, je tato informace velmi lákavá a očekává od ní úspěšné získání sponzoringu. Aby ne, když daná firma veřejně sděluje, že poskytuje sponzoring. Nicméně i přes společenskou odpovědnost firem nemůže sportovec očekávat snadné získání sponzoringu. Ať už firma na svých webových stránkách prezentuje cokoliv, vždy musí sportovec přijít s lákavou a neodmítnutelnou nabídkou spolupráce,  zpracovanou v té nejvyšší kvalitě.

Jak už bylo zmíněno, sponzoring ve sportu je kreativní záležitostí a rozhodně se tedy nejedná o stereotypní a otřelé postupy, které se neustále kopírují. Při sportovním sponzoringu se pracuje s emocemi a přesně tak by se mělo přistupovat ke všemu, co se v oblasti sponzorování sportovců odehrává. Dokonce i na postup a řešení otázek jak sepsat žádost o sponzoring, jak vytvořit prezentaci vrcholového sportovce, jak připravit nabídku pro sponzora, jak oslovit sponzora, atd. by mělo být nahlíženo kreativně, zábavně a mělo by se pracovat s emocemi. Aby však bylo možné pracovat s emocemi sponzorů, veřejnosti i fanoušků, měl by mít sportovec promyšlenou a sestavenou komunikační strategii. K sestavení strategie je důležité přizvat specialisty z daného oboru. Není potřeba zmiňovat, že sportovec by se měl věnovat úzce spjatým aktivitám své sportovní činnosti a ostatní doprovodné služby a činnosti by měla zajistit například sportovní agentura, sportovní manažer či osobní asistent. I ten nejúspěšnější sportovec potřebuje asistenci a podporu týmu odborníků. Přední vrcholoví sportovci sice zvládají propagaci sebe i sponzora, pohybují se lehce a přirozeně v médiích, je jim blízká reklama a prezentace sportovce. Přesto využívají služeb odborníků, kteří pro sponzory a partnery sportovců zajišťují kvalitní a profesionální služby v oblasti reklamy, sportovního marketingu a propagace.

Průvodce sponzoringem, návod jak získat sponzora, kde sehnat sponzoring, sponzorství, dar, reklama a marketing, pruvodcesponzoringem.cz, nabídka pro sponzora

Další služby, které agentury či sportovní manažeři poskytují svým zastupovaným sportovcům, je vyhledávání a komunikace se sponzory. Přední sportovci získávají své partnery nejen díky svým sportovním úspěchům, obrovské fanouškovské základně, široké oblasti své působnosti, ale především díky kvalitnímu servisu svého manažerského týmu, který sponzorům sportovce zajišťují mnohdy služby i nad rámec domluvené spolupráce.

Už jednou jste se vžívali do role potenciálního sponzora, učiňte tak ještě jednou a představte si, jak byste reagovali, kdybyste od Vámi sponzorovaného sportovce dostávali něco nad rámec domluvené spolupráce. Získáte něco, co nečekáte, co Vás emotivně zasáhne, zažijete něco nového, jednoduše získáte něco, co oceníte, co Vás překvapí, atd. Jedná se o servis sponzorům, který určitě jako sponzor sportovce neodmítnete a budete se těšit z další spolupráce. Takto by se v rámci nabídky sponzorské spolupráce mělo přistupovat ke každému bodu – umět se na nabídku podívat očima sportovce i očima sponzora. Nebude pak potřeba hledat odpovědi na otázky typu: ‚‚jak žádat o sponzoring’’, ‚‚kde sehnat sponzora’’, ‚‚jak oslovit a získat sponzora’’ a především ‚‚jak udržet sponzora’’. Pokud budete počítat už v nabídce s nadstandardním servisem směrem ke sponzorům, nebude nutné se obávat toho, že o sponzora přijdete. Nicméně už samotná nabídka musí být jasně koncipovaná a ve svém obsahu musí zahrnovat informace, které sponzor vyžaduje a které ho přesvědčí uzavřít se sportovcem spolupráci.

Nabídka sponzoringu by měla obsahovat: 

 • oslovení sponzora a průvodní dopis
 • stručný popis projektu
 • informace o sponzorovaném subjektu
 • měřitelné cíle projektu
 • přehled úspěchů a ocenění žadatele
 • záznamy z médií (foto, video, rozhlas, TV), reference
 • rozpočet (ideálně položkový s detailním popisem jednotlivých položek)
 • detailní nabídku reklamního plnění
 • způsoby propagace sponzora
 • formy, obsah a termíny reportingu,
 • formy, obsah a termíny hodnotící dokumentace
 • rozsah finančního plnění jednotlivým partnerům
 • seznam stávajících, případně oslovených sponzorů a partnerů
 • nabídku doprovodných akcí pro konkrétní sponzory
 • termín konání projektu
 • časové vymezení spolupráce se sponzorem
 • způsob a varianty financování sponzorovaného projektu
 • návrh spolupráce se sponzorem
 • podíl spolupráce mezi sportovcem a sponzorem na sponzorském projektu
 • kontaktní údaje na sponzorovaný subjekt

 

Pokud se budete řídit výše uvedeným seznamem, bude nabídka pro sponzora obsahovat velké množství dat a informací. Tato data je nutné přehledně zpracovat tak, aby sponzora nenudila, nezahltila a především abyste sponzora dostali tam, kde ho chcete mít – k podpisu smlouvy se sponzorem.

Při sestavování nabídky pro sponzora si musíte uvědomit, že máte často pouze jednu příležitost k tomu, abyste sponzora přesvědčili a získali na svou stranu. S každým dalším opravným jednáním se šance na získání sponzoringu snižuje. Pokud si nejste jisti se sestavením nabídky, oslovte sportovní manažery a specialisty na sportovní marketing a sponzoring, kteří Vám vytvoří projektovou dokumentaci pro jednání se sponzory tak, abyste se na schůzce cítili sebejistě a aby schůzka dopadla úspěšně dle Vašeho očekávání. Pamatujte, vždy myslete na blaho sponzora. Pokud se bude sponzor cítit opečováván a bude od Vás dostávat nadstandardní služby a servis, pak při Vás bude stát a bude financovat veškeré Vaše sportovní aktivity.

Abyste se však dostali na schůzku se sponzorem, musíte se nejprve dostat do přeplněného diáře osoby zodpovědné za sportovní sponzoring u firmy, se kterou chcete navázat spolupráci. K tomu Vám pomůže jednak žádost o sponzoring, ale především profesionální prezentace vrcholového sportovce, jejíž sestavením se budeme zabývat v dalším článku.

Hledám sponzora - kde najít sponzora - jak získat sponzora - jak napsat žádost o sponzoring - vzor žádosti o sponzoring - jak oslovit sponzora - jednání se sponzorem - czechsportguru.cz

CzechSportGuru.cz

Komentáře

Sportovci

Miroslav Jindra

Bojové sporty

Hana Mezuliánková

Jezdectví

Stepan Knyshov

Kickbox, taekwondo

Videa

Human Bowling

Jak při bowlingu doslova převálcovat kámoše

Krabicové šílenství

Hlavně ať jsou prázdné...

Děda hraje fotbal

Těšte se na důchod, tak to všem ukážete