JAK NA SPONZORING 4: Jak najít sponzora pro sportovce

7. 8. 2016

V minulém článku jsme se zabývali tím, co musí sportovec splnit, aby mohl/a žádat o sponzoring. Dnes se posuneme zase o krok dál a podíváme se na téma spojené s vyhledáváním sponzorů a odpovědí na otázky typu ‚‚jak získat sponzora’’. Pokud jako sportovec chci sponzora, musím především vedět, co sponzoři chtějí a co jim musím nabídnout.

Není složité najít sponzora, pokud si uvědomíte jednoduché pravidlo – nikdy neočekávejte nic zadarmo a to především v momentě, když se rozhodnete vyhledat osoby (sponzory) vhodné pro sponzorování sportovců. Jinými slovy to znamená, že za něčí podporu byste měli něco vrátit zpět, přesně o tom je sportovní sponzoring. Nenahlížejte proto na sponzoring jako na účelné poskytování finanční a materiální podpory na aktivity sportovce, aniž by po Vás někdo požadoval protiplnění. Sponzoring je přesně o tom, že pokud něco získáte, něco musíte nabídnout zpět. Sponzoring je obchod a Vy byste se měli vžít do role obchodního partnera potenciálního sponzora. Zeptejte se sami sebe: ‚‚Co mohu konkrétně já nabídnout potenciálnímu sponzorovi?’’; ‚‚V čem jsem jiný/á, jedinečný/á?’’; ‚‚Proč by měl sponzor se mnou spolupracovat?’’; ‚‚Jaký sponzor (obor podnikání) se nejlépe schoduje s aktivitou, kterou vykonávám?’’; ‚‚Jsem dostatečně známý/á – mám pro své aktivity a záměry vytvořenou dostatečnou propagaci sportovce?’’, atd.. Vezměte si tužku, papír, napiště si zmíněné otázky a zamyslete se nad odpověďmi. Tento způsob Vám utřídí myšlenky a pomůže Vám uvědomit si na čem vlastně aktuálně jste.

Jakmile začnete ke sportovnímu sponzoringu přistupovat tímto způsobem, začnete uvažovat správným směrem a budete schopni vyhledávat vhodné sponzory, pro které bude zajímavé se s  Vámi setkat a v případě úspěšného jednání se sponzorem začít dlouhodobě spolupracovat.

Kdo může být sponzorem sportovce?

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá a není třeba hledat složitosti. Sponzorem může být naprosto kdokoliv – ať už jednotlivec, skupina nadšenců, fanoušci, obchodní společnost působící na tuzemském či mezinárodním trhu. Pokud zaujmete zástupce dané společnosti natolik, že ho přesvědčíte o svých kvalitách, vyjímečnosti, profesionalitě a ukážete odpovídající protihodnotu za poskytnutý sponzoring, pak získáte sponzora.

První co můžete udělat, je zamyslet se nad tím, jaké firmy by mohly své služby či produkty nabídnout lidem ve Vašem okolí, tedy především fanouškům. Podívejte se, jaký typ společností sponzoruje sportovce ve Vaší sportovní disciplíně a ve Vašem okolí. Můžete oslovit tytéž společnosti, případně se zaměřit na daný obor a vybrat si z daného oboru právě tu společnost, jejíž profil Vás nejvíce osloví. Nekoukejte na velikost společnosti, ta není rozhodující. Důležité je dívat se na přístup a zájem společnosti podporovat sportovce. Pakliže Vaše nabídka sponzoringu a prezentace dosavadních sportovních úspěchů bude dostatečně zajímavá, kreativní a nevšední, může firma kladně zvážit sponzoring Vaší osoby. Nezaměřujte se na jednu společnost, pokuste se zvážit rozdělení partnerství mezi více (i menších) firem, kterým nabídněte spolupráci na společných sponzoroských projektech.

Pamatujte na personalizaci a adresné oslovování každého sponzora zvlášť. Dejte si práci s průvodním dopisem a se sestavením nabídky jednotlivě pro každého sponzora, dle profilu obchodní společnosti. Pokud budete zasílat nabídky hromadnou korespondencí, vytváříte dojem, že daná společnost je pouze jednou z mnoha a že jste si nedali záležet na přípravě nabídky pro sponzora. Hromadná korespondence Vám jistě ušetří čas při rozesílání žádostí o sponzoring, ale rozhodně Vám nezajistí úspěšnost získání sponzoringu. Dejte si záležet a zaměřte se na menší množstvím rozeslaných žádostí a nabídek potenciálním sponzorům. Vytvořte si seznam potenciálních sponzorů a vyhledejte si podrobné informace o každé ze společností, které chcete oslovit (Jaký typ sportovců daná společnost sponzoruje?; Poskytují finanční či materiální podporu?; Kdy stanovují rozpočet a rozhodují o vyčlenění části rozpočtu na sponzoring?; apod.). Jakmile budete mít požadované informace, budete přesně vědět, jakou cestou a na jaké období směřovat zaslání nabídky sponzoringu.

Jsem sportovec a hledám sponzora

Téměř každý sportovec by chtěl získat finanční výpomoc, aby mohl využívat nejnovějších technologií, služeb a produktů pro nepřetržité budování své sportovní kariéry. Ale zásadní otázka je, jakým způsobem vhodného sponzora vyhledat, oslovit, získat a udržet? Jelikož o sponzoringu rozhodují lidé a ti jsou rozdílní, neexistuje žádné předepsané pravidlo pro správné vyhledání, oslovení, získání a udržení sponzora. Nicméně určitá vodítka přeci jen existují a těch je možné se držet. Když se k tomu přidá ‚‚něco navíc’’ – tedy něco zcela osobitého, kreativního a doposud nevídaného, pak se šance na získání sponzora zvyšují. Sponzoring nezná limity a kreativita je to, co Vám pomůže sponzora získat. Takže se nesnažte za každou držet předepsaných pravidel a zkuste sponzora zaujmout něčím, s čím se ještě nesetkal. Je ale potřeba si rozmyslet, co vlastně sportovec potřebuje k výkonu své sportovní činnosti. Opravdu to jsou vždy pouze finance, na co je nutné se zaměřit? Není vhodnější se zaměřit na přístup k nejnovějším technologiím a sportovnímu vybavení, které je na trhu převratnou novinkou? Mezi toto vybavení lze zařadit produkty typu sportovního oblečení, sportovního náčení, doplňků stravy, IT vybavení, i služby jako je sportovní pojištění, zlevněné letenky, či volání zdarma. Peníze jsou velmi lákavé, ale určitě jsou více než nadstandarní výhody v podobě služeb a materiálního vybavení? Vždy je dobré si srovnat pro a proti, než dojde k odmítnutí sponzorovi nabídky materiální podpory ze strany sportovce.

Průvodce sponzoringem, návod jak získat sponzora, kde sehnat sponzoring, sponzorství, dar, reklama a marketing, pruvodcesponzoringem.cz, nabídka pro sponzora

Co hledají sponzoři?

Jak již bylo zmíněno, sponzoring je obchod a sponzory budou vždy zajímat potenciální zákazníci a jak je oslovit. Sponzor z pozice obchodní společnosti (podnikatel) bude hledat možnosti, které by mohl proměnit v obchodní příležitosti a ty zpeněžit. Nové příležitosti může sponzor získat například prostřednictvím spolupráce se sportovci, se kterými využije obsáhlejší a účelnější formy reklamy a propagace své obchodní činnosti jako celku, nebo propagaci jednotlivých produktů a služeb. Napříkad forma spolupráce využívající testování produktů či služeb prostřednictví sportovců může být vhodnou cestou, jak zaujmout a oslovit cílovou skupinu dané obchodní společnosti. Pokud je navíc sportovec veřejně známý, úspěšný a oblíbený, o to více se bude chtít obcjodní společnost s daným sportovcem spojit. Společnost vždy ocení, pokud může být pojena s úspěchem, profesionálními výkony a dobrou pověstí sportovce.

Je-li sportovec opravdu zajímavý, může obchodní značce společnosti sponzora být velmi nápomocný a užitečný. Sportovů je mnoho, na sponzorovi je tedy složitý úkol vybrat toho pravého sportovce, který přesně odpovídá filozofii společnosti. Firma však neposuzuje pouze sport jako takový a úspěchy sportovce, ale hodnotícím kritériem je i osobnost sportovce, jeho vystupování a komunikaci s veřejností. Pokud navíc sportovec dokázal něco jako první, či má zajímavý příběh, pak s ním může sponzor po marketingové stránce velmi zajímavě pracovat. Vhodně nastavená spolupráce se sportovcem pak může:

 • zvýšit prodeje
 • vybudovat zákaznickou loajalitu
 • zvýšit brand awareness
 • oslovit nové trhy
 • pomoci s launchem nových produktů
 • rozšířit zákaznické základny
 • upevnit vztahy s komunitou okolo sportovce
 • pomoci změnit nebo oživit brand image
 • zvýšit návštěvnost na pořádané akci/soutěži
 • nastavit cool faktor produktu či značky

 

Co mohu nabídnout sponzorům?

V první řadě mějte na paměti, že musíte nabízet jen to, co opravdu dokážete splnit a na co budete mít peníze. Protislužby v sobě zahrnují náklady a s těmi je nutné kalkulovat. Musíte mít velmi dobře spočítáno, kolik od sponzora získáte a kolik v rámci protiplnění vrátíte. Nabídka sponzoringu by měla obsahovat formy odpovídajícího protiplnění. Co je tedy možné sponzorovi nabídnout? Můžete se inspirovat v níže uvedeném seznamu:

 • mediální servis, tiskové zprávy, PR články, recenze a testy výrobků, včetně foto a video k výrobku
 • rozhovory před a po závodě s prezentací loga a názvu společnosti
 • tiskové konference s prezentací loga a názvu společnosti
 • autogramiády s prezentací loga a názvu společnosti
 • prezentace v TV
 • spoty a upoutávky v rádiu
 • propagace ve video blogu
 • textová reklama a odkazy v článcích o sportovci a reportech ze závodů a přípravy
 • logo a odkazy na webových stránkách sportovce
 • propagace na sociálních sítích sportovce (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, atd.)
 • poděkování v novinách, denících, časopisech (obecně v tisku)
 • propagace na partnerských webových stránkách a sociálních sítí
 • video edity ze sportovní činnosti včetně umístění loga
 • propagační a tématická videa na přání
 • logo na sportovním vybavení, přepravním automobilu, sportovním oblečení celého týmu, dresech, webových stránkách, apod.
 • bannery, vlajky a roll-up na akci
 • linkbuilding
 • product placement
 • reklamní a imageové fotografie
 • ambasadorství
 • pojmenování akce, události nebo názvu týmu podle jména sponzora
 • firemní stánek v místě konání akce
 • sampling
 • předávání cen z rukou sponzora
 • volné vstupenky a startovné na pořádané akce
 • uvedení sponzora na diplomech, medailích a pohárech
 • možnost představení sponzora dalším organizacím (aktuálním partnerům), kteří by se mohli stát jeho potenciálními zákazníky
 • uvedení loga a názvu sponzora na programech a dalších oficiálních tiskovinách
 • uvedení loga a názvu sponzora na tiskových zprávách, hlavičkových papírech a balíčcích pro novináře

a mnoho dalšího.

Výčet variant protiplnění je vždy na možnostech sportovce. Není však nutné se striktně držet výše uvedeného seznamu protiplnění. Forma, kterou sportovec poskytne může být zcela odlišná.

Sportovní sponzoring má obrovskou přidanou hodnotu a to práci s emocemi a zážitky. A jaká je tedy odpověď na otázku, kde najít sponzora? S nadsázkou lze řící, že sponzora lze najít naprosto kdekoliv. Je potřeba se jen zamyslet, jak spojit své aktivity s aktivitamy sponzora a co by z toho mohl sponzor získat.

V dalším článku se zaměříme na proces plánování sponzorské strategie, jakožto krok před samotnou přípravou nabídky pro sponzora.

Hledám sponzora - kde najít sponzora - jak získat sponzora - jak napsat žádost o sponzoring - vzor žádosti o sponzoring - jak oslovit sponzora - jednání se sponzorem - czechsportguru.cz

CzechSportGuru.cz

Komentáře

Sportovci

Rozalie Beranová

Spartan race

Tomáš Fláma

Cyklistika, cyklokros, enduro, motocross

Taneční škola Mládí

Tanec

Videa

Human Bowling

Jak při bowlingu doslova převálcovat kámoše

Krabicové šílenství

Hlavně ať jsou prázdné...

Děda hraje fotbal

Těšte se na důchod, tak to všem ukážete