JAK NA SPONZORING 2: Vymezení a problematika sponzoringu

24. 7. 2016

Než začnete vyhledávat sponzory a rozesílat žádosti o sponzoring sportovce, měli byste chápat samotnou podstatu fungování a význam sponzoringu. Když pochopíte problematiku sponzoringu a budete rozumnět minimálně jeho základům, pak budete schopni sestavit kvalitní nabídku sponzoringu.

Co je sponzoring

Sponzoring je činnost, která je založena na principu služby a protislužby. Sponzoring se vyznačuje investováním prostředků do aktivit jednotlivců, skupin či organizací, jejichž potenciál lze dále komerčně využít, a napomáhá k dosažení marketingových cílů a k medializaci sponzora.

Sponzor poskytuje nejen finanční částku, ale také může poskytnout službu, nebo určitý druh materiální podpory. Sponzorovaný za získanou podporu do své osoby, události nebo projektu zajistí sponzorovi předem definované protiplnění, které je smluvně ošetřeno. Není-li však tato aktivita naplněna, nejedná se o sponzoring, ale o dárcovství, které nemá s komerční komunikační aktivitou nic společného.

Nejčastější forma protiplnění u sponzoringu je prezentace a propagace obchodní značky sponzora na veřejnosti, který může zahrnovat také aktivní účast na podpoře prodeje konkrétního produktu či služby sponzorské společnosti. Cílem sponzoringu je tedy generovat a podporovat pozitivní povědomí o značce a image společnosti. Velmi účinně může sponzor prostřednictvím sponzoringu rozšiřovat povědomí o značce, zlepšovat image a zvyšovat loajalitu ke značce. Sponzoring může být nápomocný i při zavádění nových výroků a služeb na trh.

Sponzoring má pro sponzora v oblasti marketingu a reklamy velkou přidanou hodnotu. Pokud sponzora zaujme Vaše nabídka sponzoringu a nastavíte si jasnou spolupráci, pak ze sponzoringu budou dlouhodobě těžit obě strany, sponzor i sportovec. Aby však spolupráce se sponzorem dávala smysl, je potřeba sponzorům naslouchat a vést dialog. Díky otázkám a vzájemné debatě se dozvíte, co by sponzora zajímalo a zjistíte více informací, které využijete k přípravě finální nabídky pro sponzora. Ptejte se tedy sponzorů co od Vás očekávají, jaká je jejich představa o kvalitním partnerství a čeho by chtěli ve spolupráci s Vámi dosáhnout. Když Vám sponzor sám sdělí své představy spolupráce se sportovcem, zvýšíte pravděpodobnost získání sponzora předložením projektové dokumentace, ve které budou zaneseny návrhy dosažení sponzorových představ, plánů a cílů. Taková nabídka může véct pouze k podposu smlouvy se sponzorem. Pamatujte ale, že sponzor není povinen Vás ihned sponzorovat částkou, o kterou žádáte. Pokud máte zájem o udržení sponzora, je nutné si vypěstovat vztah a být vděčný za jakoukoliv formu poskytnutého sponzorongu.

Průvodce sponzoringem, návod jak získat sponzora, kde sehnat sponzoring, sponzorství, dar, reklama a marketing, pruvodcesponzoringem.cz, nabídka pro sponzora

A jak to tedy je s účtováním sponzoringu, když se podepíše smlouva se sponzorem? Dar, sponzoring nebo reklama?

Problematika daru, sponzoringu a reklamy

Dar je aktivita, kdy za poskytnuté peníze neobdržíte žádnou protislužbu. Z hlediska účtování se dar platí ze zisku. Fyzická osoba si může snížit daň z příjmu, pokud poskytne dar v hodnotě nejméně 1.000 Kč, v úhrnu nejvíce 10% ze základu daně. Právnická osoba si může snížit daň z příjmu, pokud poskytne dar v hodnotě nejméně 2.000 Kč, v úhrnu nejvíce 5% ze základu daně. U nepeněžních darů je nutno odvést DPH na výstupu.

Sponzoring je aktivita, kdy za poskytnuté peníze obdržíte určitou protislužbu. Například poskytnete sportovci peněžní prostředky a formou protislužby bude jméno a logo Vaší firmy umístěno na dresech klubu, na webových stránkách a dalších blíže specifikovaných prostorech. Z hlediska účtování se sponzoring zahrnuje do nákladů. V případě sponzorství je nutno ve smlouvě přesně definovat práva a povinnosti obou stran.

Reklama je z hlediska účetnictví nejspíše nejvhodnější variantou spolupráce mezi sportovcem a sponzorem. Sportovec pro sponzora zrealizuje předem domluvenou reklamní službu, za kterou sponzor zaplatí. Z hlediska účtování se reklama zahrnuje do nákladů. Reklama je daňovým výdajem (nákladem), je nutno ji prokázat. V případě delšího období je nutno účtovat v časovém rozlišení, v případě vedení účetnictví. V případě vedení daňové evidence je výdajem v okamžiku úhrady. Reklamní a propagační předměty do částky 500 Kč jsou daňovým výdajem, jedná-li se o větší množství, je nutno časově rozlišit. V případě pořádání reklamních soutěží je nutno odvést srážkou daň, budou-li splněny podmínky pro její vyměření.

Příští článek bude na téma ‚‚Jak najít sponzora’’, ve kterém se budeme zabývat tím, co musím splnit, než začnu vyhledávat sponzory. Dozvíme se, kde najít sponzora, jak oslovit sponzora, co samotní sponzoři hledají a co mohu sponzorovi nabídnout.

Hledám sponzora - kde najít sponzora - jak získat sponzora - jak napsat žádost o sponzoring - vzor žádosti o sponzoring - jak oslovit sponzora - jednání se sponzorem - czechsportguru.cz

CzechSportGuru.cz

Komentáře

Sportovci

Ján Marko

Atletika, beh

Pavel Hradil

Běh, biatlon, duathlon, plavani, silnicni-cyklistika, sportovni-strelba, triatlon

Lukáš Drobilič

Atletika, plavani, triatlon

Videa

Human Bowling

Jak při bowlingu doslova převálcovat kámoše

Krabicové šílenství

Hlavně ať jsou prázdné...

Děda hraje fotbal

Těšte se na důchod, tak to všem ukážete