JAK NA SPONZORING 15: Kreativita a budoucnost sponzoringu

19. 11. 2016

Je nutné poukázat na to, že při účasti na sponzorovaném projektu nelze být pouze v roli pasivního partnera. Je nutné, aby sponzor do sponzorovaného projektu vložil všechny dostupné prostředky k zefektivnění jeho postavení a k maximálnímu vytížení daného projektu. Protiplnění poskytnuté od sponzorovaného formou pouhé prezentace loga společnosti jako hlavní způsob prezentace na sponzorovaném projektu již nepřináší pro sponzora dostatečný význam a hodnotu. Tato forma protiplnění začíná být zcela nežádoucí a je dobře, že si společnosti začínají uvědomovat, že lze sponzoring využívat v mnohem obsáhlejší rovině. Společnosti si uvědomují, že sponzoring má přidanou hodnotu ve formě přímé komunikace spojené s emocemi, které jsou zcela běžné například v umění, kultuře a sportu. V těchto oblastech dochází k oslovení cílových skupin, které nelze zasáhnout pouze reklamou.

Aby bylo možné držet krok se společnostmi, jejichž marketingová oddělení vnímají sponzoring jako účinný nástroj marketingové komunikace, je potřeba i ze strany žadatele o sponzoring přistoupit ke zkvalitnění způsobu podávání žádosti o podporu, respektive žádosti o sponzoring. Nestačí již pouze poslat jednoduchou žádost formou e-mailu, ale je nutné vytvořit kvalitní projektovou dokumentaci, která je určena k jednání se sponzory, včetně využití veškerých prezentačních materiálů. Aby bylo možné se sponzory jednat o sponzoringu, je potřeba mít minimálně základní přehled o rozdílech v terminologii a orientovat se v rozdílech mezi sponzoringem, dárcovstvím, reklamou, atd. V článku Vymezení a problematika sponzoringu jsme se zabývali základními charakteristikami, významem a výhodami jednotlivých možností poskytnutí finanční podpory ze strany sponzora k žadateli.

Praktická forma jednání se sponzorem je založena především na vyzkoušených modelech, které jsou s úspěchem používány například ve sportovní agentuře Czech Sport Guru. V nejvyspělejších zemích je sponzoring nedílnou součástí marketingové komunikace a toho si jsou odborníci v agentuře vědomi. Nejenže agentura vzdělává obchodní společnosti v oblasti využívání sponzoringu, ale zároveň poskytuje konzultace a manažerské služby žadatelům o sponzoring. Vytváří tak pomyslný most mezi dvěma ostrovy, kdy jedním ostrovem je svět obchodních společností (sponzorů a investorů), a druhým ostrovem jsou sportovci a žadatelé o sponzoring. Specialisté na sportovní marketing a sponzoring společnosti Czech Sport Guru nabádají k tomu, aby žadatelé o finanční či materiální podporu věnovali dostatek času přípravě a sestavení strategie oslovení sponzorů. K této činnosti je možné využít specializovanou sportovní agenturu a její manažery, kteří nejenže připraví kvalitní projektovou dokumentace pro jednání se sponzory, ale především vytvoří vztah mezi žadatelem o sponzoring a sponzorem na takové úrovni, která je pro obě strany maximálně výhodná. Důkazem je mnoho úspěšně realizovaných sponzorských projektů, na kterých se Czech Sport Guru podílí. Sponzorské projekty přinášení sportovci požadované finance, publicitu, vzdělání a dlouhodobé partnerství, které sportovci otevírá dveře k dalším příležitostem v osobním i profesním životě. Díky strategickému plánování a důslednému provázání sponzoringu s ostatními nástroji marketingové komunikace získá sponzor kvalitní zviditelnění, které přesahuje sponzorovanou akci a sponzor z takto nastaveného marketingu těží mnohonásobně více, než když se zaměří pouze na jednorázové financování konkrétního projektu. Důležitá je dlouhodobá spolupráce, jedině tak je možné, aby obě strany ze sponzorského projektu získávaly maximum a  dlouhodobě plnily požadované a vytyčené cíle.

Využitím sponzoringu se naplňuje očekávání, že dojde k odklonění pozornosti od přehlcených komunikačních nástrojů, které působí nepřehledně a navíc jsou drahé. Sponzoring má naopak předat sdělení příjemci podstatně levněji a s větší účinností. To je přednost, které si společnosti všímají, a proto se sponzoring stále více dostává do popředí zájmu marketingových specialistů. Důležité je uvědomit si, že sponzoring je pro každého! Sponzoring je pro každou společnost, která má zájem využívat marketingovou komunikaci v plném rozsahu a chce s ním pracovat. Sponzoring může využívat obchodní společnost jakékoliv velikosti, určitě není jen pro velké a mezinárodní společnosti.

Průvodce sponzoringem, návod jak získat sponzora, kde sehnat sponzoring, sponzorství, dar, reklama a marketing, pruvodcesponzoringem.cz, nabídka pro sponzora

Dokonce pro malé a střední firmy může být sponzoring velmi efektivním způsobem, jak dát o své činnosti vědět potencionálním zákazníkům. Pokud společnost nemá dostatečné finance na inzerci v novinách, rádiu či televizi, která však musí být velmi dlouhodobá, aby oslovila požadovanou cílovou skupinu, je sponzoring tou správnou cestou. Nejenže společnost podpoří dobrou věc, ale zároveň buduje image a přibližuje se veřejnosti, tedy svým potencionálním zákazníkům. Sponzoring není jen o propagaci a očekávání následného zisku. Sponzoring má smysl, protože pomocí něj dochází k jasnému definování vztahů společnosti k veřejnosti a k okolí, ve kterém společnost působí. Propojení společnosti se sponzorským projektem ukazuje veřejnosti, stávajícím i potencionálním zákazníkům, že společnost má dostatek financí, je tedy prosperující a zároveň ukazuje dobré srdce a vzbuzuje u veřejnosti dobrý pocit.

Se sponzoringem lze strategicky a kreativně pracovat, je možné jej využívat v netradičním řešení a dokonce jej pro sponzorovaného pojmout motivačně. Příkladem mohou být odměny na obratu získaného na sponzorovaném projektu. Sponzoring má mnoho výhod a lze předpokládat, že společnosti budou do sponzorských projektů uvolňovat stále větší objemy financí ze svých rozpočtů, čímž bude docházet k oslovení stále větší skupiny osob sdělením, které je svěží a ve většině případech i zábavnější, než je například reklama v televizi.

Sponzoring má pro firmy stejný význam v marketingové komunikaci jako reklama. Sponzoring stejně jako reklama je nástrojem marketingové komunikace, které se navzájem doplňují, ale nelze je vzájemně srovnávat a dávat jim stejný význam. Důvodem může být například rozdílná cena, forma využití a zacílení na cílovou skupinu. Sponzoring je jedním z nástrojů komunikace, který má své místo v marketingu každé společnosti. Díky svému širokému využití lze předpokládat, že se bude stále více využívat ke komunikaci s veřejností. Aby sportovec získal vhodného a především dlouhodobého partnera pro podporu a budování své sportovní kariéry, je potřeba přistoupit k efektivní komunikaci se sponzorem a uvědomit si, že profesionálně zpracované propagační materiály zvyšují hodnotu žadatele z pohledu sponzorů. Na sponzoring lze nahlížet jako na obchod. První dojem, způsob komunikace a celkové vystupování při prezentování nabídky je rozhodujícím faktorem, na který se nesmí zapomínat. Pokud bude mít žadatel kvalitně zpracované materiály, zvyšuje se šance získání sponzoringu. Toto tvrzení je podloženo mnoha úspěchy z praxe.

Články ze série Jak na sponzoring mohou sloužit sportovcům jako návod, jak správně jednat se sponzory. Nicméně než k oslovení sponzora dojde, je vhodné zkontaktovat sportovní agenturu Czech Sport Guru, která má zkušenosti s vyjednáváním partnerství a sponzoringu. Díky konzultaci s profesionály v oboru sportovního marketingu, managementu a sponzoringu získá sportovec cenné rady a informace, jak postupovat ve vyjednávání se sponzorem. Sportovec může díky unikátně zvolené strategii velmi efektivně zacílit na hrstku vybraných obchodních společností, vybrat pouze vhodné potenciální sponzory a ty úspěšně oslovit. Při využití manažerských služeb zastoupí sportovce zkušený sportovní manažer, který sponzoring vyjedná a partnerství uzavře. Sportovec tak ušetří čas a mnoho energie, kterou může věnovat například tréninku, regeneraci nebo přípravě na důležitou soutěži či závod. Úspěch vychází ze zkušeností, každý by proto měl dělat pouze to, co umí nejlépe. Sportovec by měl trénovat a vyhrávat na soutěžích. Sportovní agentura pak převezme kompletní sportovní management, včetně jednání s partnery, sponzory, dodavateli, médii, veřejností i fanoušky. Tímto způsobem je zaručena efektivita na straně sportovce, který bude finančně zabezpečen, ale také na straně sponzora, který s úspěchem dosáhne na vytyčené cíle v krátkém období a bude je ve spolupráci s agenturou a sportovcem zdokonalovat po celou dobu vzájemně prospěšné spolupráce. Jak lze kreativně a dlouhodobě se sponzorem pracovat se dočtete v dalším článku nabízíme sponzoring vs. hledám sponzora.

Hledám sponzora - kde najít sponzora - jak získat sponzora - jak napsat žádost o sponzoring - vzor žádosti o sponzoring - jak oslovit sponzora - jednání se sponzorem - czechsportguru.cz

CzechSportGuru.cz

Komentáře

Sportovci

FBC Uničov

Florball

SK TTC Františkovy Lázně z.s.

Stolní tenis

Karel Vacek

Cyklistika, silnicni-cyklistika

Videa

Human Bowling

Jak při bowlingu doslova převálcovat kámoše

Krabicové šílenství

Hlavně ať jsou prázdné...

Děda hraje fotbal

Těšte se na důchod, tak to všem ukážete