JAK NA SPONZORING 14: Budování a ochrana sportovní kariéry

13. 11. 2016

Budování a ochrana sportovní kariéry je dlouholetou záležitostí, která obnáší velké úsilí nejen ze strany sportovce. Také celý realizační tým, který se o sportovce po celou dobu sportovní činnosti stará, se podílí na budování a ochraně sportovcovy kariéry. Budování sportovní kariéry není rozhodně činností nárazovou nebo omezenou po určitou sezónu, jedná se o neustálý proces aktivit a předem naplánovaných činností, které jsou vykonávány jak sportovcem, tak členy realizačního týmu. V neposlední řadě do těchto aktivit zasahují sponzoři, dodavatelé a všichni partneři sportovce, včetně médií. Vybudování sportovní kariéry není tedy pouze a jen o sportovci, ale o dalších osobách, které jsou součástí mnohaleté činnosti, tvrdé přípravy, odříkání, překonávání překážek, zdolávání vlastních limitů a cestou za splněním svého snu.

Aby však sportovec mohl dosahovat maximálních výkonů, kterým předchází trénink, poznávání vlastních možností a jejich zlepšování, je potřeba mimo-sportovní aktivity spjaté s vlastní sportovní kariérou přenechat realizačnímu týmu a specialistům na danou problematiku. Úkolem realizačního týmu je mimo jiné hledání a zajišťovaní zdrojů financování sportovních aktivit a veškerých podpůrných nástrojů sloužící ke zviditelnění a propagaci sportovce. Jednou z cest, jak lze sportovce zviditelnit a zároveň oslovit vhodné sponzory, je registrace a vytvoření přehledného profilu sportovce na webových stránkách czechsportguru.cz. Profil sportovce či týmu na Czech Sport Guru si může vytvořit každá osoba, který má zájem zviditelnit své sportovní aktivity, výsledky, plány do budoucna a zároveň chce oslovit potenciální sponzory, kteří mohou sportovci prostřednictvím vytvořeného profilu zaslat finanční příspěvek formou dotace, daru či sponzoringu.

Jak vytvořit profil sportovce, jaké doplňkové moduly lze využívat k oslovení sponzorů a jak s profilem pracovat tak, aby byl sportovec maximálně zviditelněn se dočtete v sérii článků věnovaných propagaci a zviditelnění sportovce při komunikaci se sponzory.

Jak pracovat se získaným sponzoringem?

Na konci roku se většina sportovců začíná strategicky připravovat na následující rok. Před koncem sezóny si sportovci plánují finanční budgety, dávají dohromady rozpočet na další rok, připravují si seznam partnerů a mnoho dalších strategických plánů. Je ale skutečně nutné každý rok přemýšlet nad tím, zda má sportovec dostatek financí k provozování své sportovní činnosti? Pakliže nemá sportovec smluvně uzavřené mnohaleté partnerství s více sponzory nebo jedním strategickým sponzorem, prakticky se nevyhne neustálému udržování partnerství se stávajícími sponzory, jejich přesvědčování, že spolupráce dává smysl nepřetržitému vyhledávání dalších potenciálních sponzorů. Jestliže má sportovec svůj rozpočet pokryt se 100% účastí sponzorů a veškeré financování sportovní kariéry záleží pouze na finanční aktivitě sponzorů, pak může být odstoupení sponzora velmi kritické.

Sportovec by si měl i v rámci sportovního sponzoringu vytvářet rezervy, ze kterých dokáže pokrýt jakékoliv neočekávané zvýšení nákladů, případně i odstoupení sponzora ze vzájemné spolupráce. Se získaným sportovním sponzoringem by měl sportovec zacházet chytře a je možné část sponzoringu ukládat na spořící účty, případně finance investovat v krátkém až středním časovém horizontu. Lze předpokládat, že dlouhodobá investice je pro sportovce s ohledem na okamžitou potřebu finanční hotovosti nevhodná. Nicméně sportovec může finance rozložit v časovém horizontu tak, že i dlouhodobou investici je možné využít a získaný finanční spozoring lze velmi zajímavě zhodnotit. Je ale vhodné se o investicích s ohledem na konkrétní požadavky sportovce poradit se specialisty na finanční plánování. Investice a tvorba finanční rezervy slouží jak k ochraně sportovní kariéry, tak především k udržení příjmů sportovce i celého realizačního týmu. Pakliže sportovec dostatečně včas a s rozmyslem naplánuje s finančními specialisty rozmístění svých financí na vhodné investice a účty, bude mít sportovec vždy dostatek finanční zásob určených pro pokrytí všech svých nákladů spojených s výkonem sportovní činnosti. Sportovec si kvalitním finančním plánováním udrží svůj životní standard a investované finance v podobě získaného sponzoringu chytře zhodnotí, což znamená, že finance budou sami pracovat, zhodnocovat se a sportovec bude vydělávat.

Průvodce sponzoringem, návod jak získat sponzora, kde sehnat sponzoring, sponzorství, dar, reklama a marketing, pruvodcesponzoringem.cz, nabídka pro sponzora

Ochrana sportovní kariéry se však netýká pouze plánování, zajišťování finanční stability a naplňování rozpočtu. Do ochrany sportovní kariéry spadá krom zdravotní péče, regenerace a odpočinku také sportovní úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti. Pojištění, které by měl mít sportovec 100% sjednané, je sportovní úrazové pojištění. Smysl úrazového pojištění zná snad už každý sportovec. Sportovní pojištění slouží sportovci v okamžiku, kdy se zraní a očekává se, že bude dlouhodobě postaven mimo svou aktivní sportovní činnost. Na trhu je mnoho pojišťoven, které nabízejí řadu pojistných produktů s nespočtem různých připojištění, která lze nastavit přesně dle aktuálních potřeb každého sportovce. Při výběru sportovního pojištění je nutné věnovat pozornost pojistným podmínkám a mnoha dalším informacím. Jaké sportovní pojištění by si měl daný sportovec vybrat, je vhodné zkonzultovat se specialistou na pojištění sportovců.

Sportovní úrazové pojištění je jen jedním z mnoha pojistných produktů, které by měl mít sportovec zajištěné. Dalším pojistným produktem, který by neměl ve sportovcově pojistném portfoliu chybět je pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje i na milionové škody způsobené při sportování

Podívejme se na příkladovou situaci: Pan Novák jel na kole na výlet a v obci na přechodu přehlédl pana Dvořáka. Srazil ho k zemi a přivodil mu závažné poranění hlavy, které si vyžádalo rok pracovní neschopnosti, a následně vedlo k plné invaliditě. Celková škoda včetně výdajů na léčbu a náhrady pro pana Dvořáka a jeho rodinu činila téměř 11 milionů korun. Protože byl pan Novák dostatečně pojištěný, uhradila za něho tuto částku pojišťovna.

U škod na zdraví mohou být vedle bolestného a ztížení společenského uplatněny i další nároky:

  • Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo ušlý zisk u OSVČ
  • Náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, jeho osobu nebo domácnost
  • Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

 

Konkrétní příklady škod způsobených při sportu a rekreaci:

  • Na bobové dráze pojištěný neřídil vozík dostatečně bezpečně, narazil do vozíku před sebou a katapultoval z něho osobu, která skončila se zlomeninou nohy a vyraženým dechem mimo dráhu. Té pojišťovna uhradila bolestné, ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náklady na ošetřování v domácí péči i náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou v celkové hodnotě 153 000 Kč.

  • Nešťastným skokem do bazénu způsobil pojištěný plavec druhému závažné poranění páteře, které způsobilo trvalé následky. Celková škoda dosáhla výše 1 480 000 Kč

  • Pojištěný cyklista na cyklostezce srazil a vážně zranil bruslaře (podnikatele), který utrpěl dvojitou komplikovanou zlomeninu kotníku. Tomu pojišťovna uhradila bolestné, ušlý zisk, následné ztížení společenského uplatnění i náklady na rehabilitaci v celkové hodnotě 915 000 Kč.

  • Lyžař srazil na sjezdovce nechtěně jiného lyžaře. Srážka způsobila poškozenému několikanásobnou zlomeninu žeber s proražením plíce a komplikované zlomeniny dolních končetin. Poškozený nárokoval bolestné, náklady na péči o poškozeného a náhradu ztráty na ušlém zisku. Celková škoda představovala 780 000 Kč.

  • V aquacentru na tobogánu pojištěný nedodržel časový odstup, dojel před ním jedoucí osobu, které způsobil poranění páteře s následným trvalým omezením pohyblivosti. Celková škoda zahrnovala bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, náklady na péči o poškozeného, náklady na bezbariérové úpravy bytu i náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou a dosáhla 19,5 milionu korun.

  • Důležitost pojištění odpovědnosti dokládají také zkušenosti Čechů, kdy 25 % už svému okolí způsobilo škodu na majetku nebo zdraví, a 47% byla naopak odpovědnostní škoda na zdraví nebo majetku způsobena.

Jak je vidět, tak i drobná nehoda může mít za následek statisícové až několika milionové škody na majetku i zdraví. Je proto vhodné se proti těmto rizikům dostatečně dopředu pojistit a zbavit se možných nepříjemností, ke kterým by došlo v případě, kdy by musel sportovec veškeré náklady hradit pouze ze svého.

Budování a ochrana sportovní kariéry není jen o tréninku, sbírání ocenění a prvenství na předních soutěžích, ale o důkladném plánování se specialisty v daném oboru. I na první pohled drobné či zdánlivě nepotřebné služby a produkty mohou ve finále sportovci zprostředkovat obrovskou službu.

Pakliže má sportovec touhu kvalitně, zodpovědně a především dlouhodobě provozovat svou sportovní činnost, rozhodně by se do toho měl opřít naplno, ale ne sám. Progresivní rozvoj profesionální sportovní kariéry je o kvalitním a promyšleném plánování napříč celým realizačním týmem. Ve výše uvedených řádcích jsme nastínili jen drobnou část toho, co by měl mít sportovec zajištěno. Podrobně se na jednotlivé segmenty a procesy plánování podíváme v následujících článcích.

A jaká je vlastně budoucnost sponzoringu, sportovního marketingu a managementu? To se můžete dočíst v následujícím článku, ve kterém hledáme možný vývoj ve světě sportovního sponzoringu s ohledem na kreativitu v oboru.

Hledám sponzora - kde najít sponzora - jak získat sponzora - jak napsat žádost o sponzoring - vzor žádosti o sponzoring - jak oslovit sponzora - jednání se sponzorem - czechsportguru.cz

CzechSportGuru.cz

Komentáře

Sportovci

Rugby Club Liberec

Ragby

Ladislav Špaček

Judo

Eduard Dobrovodský

Minibike, silnicni-zavody-motocyklu

Videa

Human Bowling

Jak při bowlingu doslova převálcovat kámoše

Krabicové šílenství

Hlavně ať jsou prázdné...

Děda hraje fotbal

Těšte se na důchod, tak to všem ukážete