JAK NA SPONZORING 10: Prezentace nabídky sponzorovi

23. 9. 2016

A je to tady! Jdeme prezentovat sponzorovi nabídku spolupráce na sponzorském projektu. Teď už není možné chybovat, zkoušet štěstí a myslet si, že si celou schůzku za pár dní znovu zopakujete. Záleží na každém detailu, na každém kroku, na každém slově, které vyřknete. Nyní jste pozvání na osobní jednání se sponzorem a už je vše jen a jen na Vás, to jak se uvedete, jak zapůsobíte a zda vzbudíte zájem sponzora vyslechnout si Vaši nabídku. A co více, záleží pouze na Vás zda udržíte zájem sponzora během celé Vaší prezentace až k zdárnému potřesení rukou na znamení domluvené spolupráce, která se stvrdí podpisem sponzorské smlouvy, či podpisem smlouvy o provedení reklamy.

Pamatujte, že neexistuje jeden univerzální a správný způsob jak prezentovat nabídku a jak komunikovat se sponzorem. Navíc je mnoho důvodů proto, být při prezentaci nabídky originální. Přesto by Vám mohly následující rady pomoci.

Nenabízejte nic nad rámec připravené nabídky, nic o čem víte, že sponzor podporovat nebude. Nenechte se zahnat do kouta svými domněnkami a představou, že musíte sponzorovi nutně nabídnout více, než jste mu právě nabídnout chtěli. Nemá smysl partnera ohlupovat. Neplýtvejte časem sponzora, chovejte se čestně, mluvte na rovinu. Když se osvědčíte a sponzora zaujmete, bude s Vámi rád dál komunikovat. Sponzor nebude finančně podporovat nic, co nemá šanci na úspěch, tedy co mu nedává smysl.

Jak by se měl sportovec chovat na schůzce se sponzorem? Jak na sponzora zapůsobit?

Přijďte včas

Buďte dochvilní! Nic nepůsobí hůře, než když na schůzku se sponzorem přijdete pozdě a osoba, kterou žádáte o finance na Vás musí čekat.

Slušně se oblečte

Dejte si záležet na výběru oblečení. Jdete na obchodní jednání a podle toho se oblečte. Sponzor je obchodník a očekává, že i Vy budete profesionální a přistoupíte k obchodnímu jednání se vší vážností. Nicméně nebuďte upjatí, buďte uvolnění. Musíte se v oblečení cítit skvěle.

Správná hlasitost a vhodný tón

Než budete oficiálně sponzorovi nabídku prezentovat, zkuste si nanečisto nabídku odprezentovat doma. Využijte svých přátel, aby Vám dali zpětnou vazbu na Váš přednes. Natrénujte si vhodný tón hlasu, kterým budete nabídku prezentovat. Nicméně nemluvte monotónně a také hlasitost přizpůsobujte dle aktuální situace.

Jak prezentovat nabídku sponzorovi?

Podklady pro jednání se sponzorem musí být řádně připraveny a osoba, která projekt či spolupráci prezentuje, by měla být připravena na většinu případných otázek ze strany potencionálního sponzora. Mluvte nahlas, buďte příjemní, usmívejte se. Pakliže si se sponzorem plácnete, mohou se z vás stát obchodní partneři a také přátelé. Prezentujte se přátelsky a buďte ‚‚v poho’’.

Průvodce sponzoringem, návod jak získat sponzora, kde sehnat sponzoring, sponzorství, dar, reklama a marketing, pruvodcesponzoringem.cz, nabídka pro sponzora

Prezentace projektu a nabídky sponzorovi

Prezentace projektu by měla být předem připravena a její proces promyšlen do nejmenšího detailu. Sportovec si musí zjistit, kolik osob zastupujících potencionálního sponzora se bude samotného prezentování účastnit. Případně by měl být sportovec připraven a měl by mít k dispozici dostatek vytištěných a profesionálně svázaných kopií projektové dokumentace pro další členy týmu potenciálního sponzora. Každý zástupce sponzora by měl dostat kopii prezentace, která byla v originále zaslána při kontaktování potencionálního sponzora na centrálu společnosti zodpovědné osobě.

Sportovec jednotlivým osobám předá kopii nabídky včetně titulního listu, oficiální žádost o sponzoring a projektovou dokumentaci pro jednání se sponzory. Vhodné je také zástupcům sponzora věnovat podpisovou kartu a případně další předměty, kterými chce sportovce jednotlivé členy týmu zaujmout. Podpisová karta opatřená podpisem a případným věnováním slouží jako upomínka a zároveň vizitka s kontakty, které jsou důležité pro získání ostatních informací týkajících se sportovní činnosti sportovce. Sportovec může zástupcům sponzora předat i blok a propisovací tužku na poznámky k prezentaci, kterou sportovec či sportovní manažer povede.

Začátkem schůzky je nutné se srozumitelně představit, nejdříve se představí sportovec, poděkuje za čas, který mu sponzor poskytl k prezentaci své nabídky. Následně sportovec představí projekt a samotnou nabídku pro sponzora. Ke představení sportovce lze využít zpracovanou profesionální prezentaci sportovce, kterou jednotlivým zástupcům sportovec rozdal na začátku schůzky. Následuje představení nabídky spolupráce a sdělení důvodu žádosti o sponzoring. Na prezentaci a nabídku navazuje projektová dokumentace, pomocí které budou zodpovědné osoby podrobně zasvěceny do problematiky projektu a jednotlivých variant spolupráce.

Pokud dojde k výběru určité varianty spolupráce na základě připraveného návrh z projektové dokumentace a k příslibu sponzoringu, přistupuje se k návrhu podpisu sponzorské smlouvy. Tvorbu sponzorské smlouvy zpravidla zajišťuje sponzor, nicméně je chytré návrh sponzorské smlouvy sponzorovi dodat již na samotnou schůzku, na které probíhá první jednání a seznámení s projektem. Sponzor uvidí, že jste skuteční profesionálové a máte vše podrobně připravené.

Prezentace projektu by měla být jasná, stručná, profesionální. Většina zástupců potencionální partnera dále projekt předkládá ke schválení, proto je důležité zástupci sponzora poskytnout podstatné informace. Zástupce potencionálního partnera musí být o podpoře daného sportovce (projektu) sám přesvědčen a tuto myšlenku musí sám podporovat. Jen na základě svého přesvědčení může přesvědčit např. vedení společnosti, či finanční oddělení o navýšení rozpočtu a přidělení sportovci finančního sponzoringu.

Nevíte-li si rady jak prezentovat nabídku sponzorovi? Kontaktujte Czech Sport Guru a požádejte specialistu na sportovní marketing a sponzoring o pomoc s prezentací nabídku a vyjednání sponzoringu.

V dalším článku se dozvíte, jak připravit sponzorskou smlouvu a jak spustit projekt.

Hledám sponzora - kde najít sponzora - jak získat sponzora - jak napsat žádost o sponzoring - vzor žádosti o sponzoring - jak oslovit sponzora - jednání se sponzorem - czechsportguru.cz

CzechSportGuru.cz

Komentáře

Sportovci

Karolína Řezníčková

Karate, skateboarding

Jakub Dohnal

Grappling, kickbox, mma, thaibox

Monica Fox

Fitness, kondicni-posilovani, kulturistika

Videa

Human Bowling

Jak při bowlingu doslova převálcovat kámoše

Krabicové šílenství

Hlavně ať jsou prázdné...

Děda hraje fotbal

Těšte se na důchod, tak to všem ukážete